nilsinside hem site in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Revolution Energy Converter - REC

energiomvandlare
carnot

Skapar en ljusare framtid

Mot bakgrunden att dagens energisystem har en för hög miljö- och ekonomisk kostnad och att transportsektorn ansvarar för cirka ¼ av växthusgaserna (GHG), som dessutom huvudsakligen använder förorenande förbränningsmotorer, så vet vi att världen snarast behöver övergå till en fossilfri ekonomi. REC-applikationerna kommer att bidra starkt till dessa mål.

Här är vi idag

REC-konceptet är i ett tidigt skede, men nilsinside arbetar med flera partners, både i Sverige, Frankrike och Storbritannien för att föra projektet framåt. Parterna förstår den stora potentialen hos motorn och dess breda applikationsmöjligheter på energiområdet. Dessa partners hjälper på olika sätt från grundläggande matematiska beräkningar och simuleringar till att uppdatera vår Lab Modell.

Även om lovande uppskattningar av RECs effekt gjorts vid låga temperaturskillnader med den befintliga demonstratorn, så måste dessa beräkningar bekräftas. Den goda nyheten är att vi är nära att hitta nyckelfaktorer som kan bekräfta detta.

Brassac, Frankrike, har startat ett FabLab med bl.a. stöd av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Ett av projekten går ut på att att bygga en REC lab-modell. FabLab har investerat i en CNC-skärare som från CAD-ritningar kan skära perfekta maskindelar till en ny uppdaterad REC Lab-Modell som snart är färdig för mätningar. Syftet med REC lab-modellen är att inom en snar framtid kunna mäta fram grundläggande parametrar som t. ex. värmeöverföringskoefficienten, HTC, vilket kommer att leda projektet till nya spännande nivåer.

HTC är nyckeln som kan verifiera de befintliga spännande beräkningsmetoderna och simuleringsmodellerna. Dessutom öppnar den upp för ytterligare simuleringar för optimal dimensionering av REC-motorn som funktion av temperaturskillnad och önskad effekt.

I Sverige har nilsinside AB stöd av ALMI Östergötland, både moraliskt och med studier och beräkningar. Experter från konsultbolag och Linköpings Universitet har varit med från kostnadsuppskattning till att förstå mekanismerna för värmeöverföringen inom REC och som ska utveckla helt nya beräkningsmetoder.

I Storbritannien etablerar nilsinside för närvarande Yin Spin Yang Ltd som ska utvecklar och driva många framtida applikationer i Storbritannien och hela världen. Yin Spin Yang siktar också på att, med hjälp av partners, bygga sitt "proof-of-concept" - en prototyp som ska få industrin att gå från stadiet "Nej, REC är för bra för att vara sann - vi tror det inte förrän vi ser det" till "Holy Spin, det här fungerar faktiskt! Låt oss arbeta tillsammans! ".

nilsinside AB och Yin Spin Yang Ltd söker partners och söker samfinansiering för att föra fram projektet från "proof-of-concept" till verkliga industriella applikationer.

primärenergi

Länk till Vinnova ansökan EnergiomvandlarenSep2015.pdf
Länk till Vinnova avslag BeslutsmeddelandeDec2015.pdf

updated by KITS