nilsinside hem site in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Revolution Energy Converter - REC
en utsläppsfri motor

energiomvandlare
nilsinside revolution


Vad handlar denna revolutionära nyhet om?

nilsinside AB är ett innovativt teknikföretag som utvecklar en kraftfull utsläppsfri motor - the Revolution Energy Converter (REC) - som kan omvandla låga temperaturskillnader till kraft och som har ett brett utbud av applikationer.
Denna värmemotor är en extremt effektiv energiomvandlare som kan förändra hur vi, internationellt, samhälle, företag och enskilda medborgare kan generera billig och ren energi.

Externa värmemotorer har aldrig byggts på detta sätt tidigare. Baserat på en helt ny värmemotorteknik som bygger på etablerad kunskap inom värmeöverföring och termodynamik och som styrs av datorlogik, är det svårt att jämföra REC med befintlig teknik.
Konceptet är enkelt - hög skalbarhet, låg kostnad - gör REC till en enastående konkurrenskraftig utsläppsfri motor!

Häftiga applikationer

REC är en helt ny teknik som har potential att ersätta dagens förorenande förbränningsmotorer. Vi tror att REC - och dess breda användningsområde - har en marknadspotential på flera miljoner dollar globalt.

Viktiga tillämpningar är: Industriell spillvärme omvandlas till användabar energi, billiga rena kraftanläggningar för kontinuerlig leverans av elektricitet och / eller mekaniskt arbete, även utanför elkraftnäten, innovativa tekniska tillämpningar inom transportsektorn och batterisektorn.
Även tillämpningsområden som solmotorer, geotermiska motorer, motorer för oraffinerad metan, etc. är tillämpbara.

För stora temperaturskillnader (som t.ex. vid förbränning av rå metangas) kan REC göras liten och kompakt, lämplig som motor för transporter i allmänhet (bil, buss, lastbil, båt etc.).

Den utsläppsfria bilen "The REC Solar-Air Hybride" är ett utsläppsfritt koncept med en kraftfull kompakt REC.

Vid lägre temperaturskillnader, till exempel vid värmeåtervinning eller solvärme, kan REC byggas i mycket stora stationära enheter med större arbetysvolym och kan då fortfarande leverera stor effekt (t.ex. elkraftverk) men från en låg temperaturskillnad.
REC-innovationen kommer drastiskt att hjälpa till att nå många av FN:s globala klimatmål. REC är incitament för en revolution inom ren energi till överkomligt pris för att dämpa klimatförändringar och driva ekonomisk tillväxt genom industriell innovation.

klimatsmart

updated by KITS